top of page

UHKA

UHKA matkapäev

Algus Mandri-Eesti keskpunktis 

Matkasime koos peaministriga

 

Eestimaa-Liivimaa piirikivi

EV100 juubeliperiood algab 16. aprillil, mil tähistame kultuuriloolise rahvamatkaga Eestimaa ja Liivimaa kubermangu piiril ning selle läheduses saja aasta möödumist eestlaste asualade ühendamisest ja Eestimaa kontuuri tekkest. Kõik matkahuvilised saavad valida 18 erineva marsruudi vahel, mis kulgevad Eestit kuni 1917. aastani poolitanud kubermangupiiri lähistel ja toovad matkajad mööda väiksemaid ja suuremaid matkateid 9-sse kogunemispaika. Igaühte neist saabuvad matkajad mööda kaht marsruuti. Teatavasti ühtib Eestimaa-Liivimaa kubermangu piir olulisel määral ka ajaloolise Järvamaa piiridega. Seetõttu toob EV 100 avasündmus huvilised matkama Järvamaa  piirile Päinurme rahvamajja, mis on üheks üheksast väljavalitud kogunemispaigaks. Lisaks matkale saavad huvilised osa võtta Päinurmes Kesk-Eesti elu-olu tutvustavast kultuuriprogrammist.

bottom of page